cracked circuits

Cracked Circuits, som trods forholdsvis store genremæssige forskelle hænger sammen ide- og emnemæssigt, udkom som CD-album 20. april 2021 og online-album d. 12. november 2021.

Seks af albummets syv titler var allerede udgivet enkeltvis. Alligevel tog det længere tid end ventet at få det færdigt. Andre opgaver med tilhørende deadlines gav afbrydelser undervejs og der skulle findes en måde at lukke albummet på. Det lykkedes omsider med Travesty (of the Old School).

Cracked Circuits komplet og re-mikset var i første omgang kun tilgængelig som CD. Det skyldes især, at CDens fysiske format giver plads til, at Helle-Louise Kierkegaards fremragende maleri over albummets indhold både udgør dens cover og i udsnit også dens medfølgende booklets mange illustrationer.
Stacks Image 9085
Maleriet er skabt til Cracked Circuits. Om dette skriver Helle-Louise i et nyhedsbrev, at "Da jeg blev præsenteret for Martins musik kom jeg meget hurtigt på en intens rejse som forplantede sig i mig; nærmest vægtløs og næsten uden tid og sted havde jeg skabt et æstetisk værk fuld af tilværelsens ubekymrede alvor."

Det svarer helt til min oplevelse af Helle-Louises billede, som ligesom mange af hendes andre arbejder, besidder en lethed og noget løst figurativt, som passer godt til såvel det æstetiske som det intentionelle i Cracked Circuits.
Stacks Image 9077
Noget af materialet er bevidst holdt inden for stilidiomer, som havde en vis udbredelse i 1990erne, men der er mange elementer, der både kunne høres tidligere og som stadig spiller en ikke ubetydelig rolle.

Tekstligt er noget af det havnet i det moraliserende og lettere paranoide hjørne som så mange af os i denne afkrog af historien synes at befinde os godt i. Således er fx videnskultur, miljø og sprog en slags gennemgående temaer. Afdæmpede emner af mere refleksiv og sprogudfordrende art dukker også op.

Cracked Circuits udkom som CD i 100 nummererede eksemplarer. Der er 2 tilbage juni 2023. Kan bestilles via email pris inkl. forsendelse 150 kr.
Stacks Image 9143
Stacks Image 9194
Stacks Image 9147
Stacks Image 9196


Alt materiale er komponeret, udført og produceret af mig selv i 2019-2021 på Strandvejen, Tranum.
© 2021 Martin Knakkergaard
anachronica#2
℗ 2019-21 knakkergaard