cheap charms

I ugen, hvor Cheap Charms numrene blev til, var min daværende hustrus nyskilte søster på besøg med sine to døtre, der havde stort set samme alder som vore egne to døtre; så snakken gik mellem mødrene, mens de havde et øje på de fire små piger som alle var under fem år. Jeg kunne med andre ord arbejde stort set uforstyrret ligeså længe, jeg havde lyst.

Samtidigt havde jeg nærmest uindskrænket rådighed over vores stue og da en af mine venner havde lånt mig sin 4-spors Fostex kassetteoptager samt en TR-808 Rhythm Composer og en anden ven stillede sin DX7 og en Korg PolySix til rådighed var vejen banet for, at jeg kunne boltre mig i indspilningsteknologier, som fyldte en del i datidens musikliv både for amatører og halvprofessionelle.

Det var enormt sjovt og udfordrende, ikke mindst fordi jeg besluttede, at der udelukkende skulle arbejdes med nyt materiale og det skulle være mere kommercielt og poppet end det, jeg tidligere havde haft gang i. Desuden skulle teksterne være på engelsk …

Der kom syv numre med tekster og hurtige arrangementer og det hele ud af det. Jeg kan ikke huske, om jeg lavede ét om dagen eller hvordan de kom på plads, men de var der i hvert fald da ugen var omme og grejet skulle afleveres. De syv numre har siden levet et mildt sagt tilbagetrukket liv på et tospors-kassettebånd. De personer, der kender til dem (har hørt dem), er ganske få og numrene har aldrig været spillet live eller på anden måde tidligere været ude at flyve.

For et par år siden og altså 31 år senere gik jeg så i gang med at indspille dem påny denne gang naturligvis digitalt. Det har været enormt svært og lærerigt ikke blot fordi jeg stort set ikke har spillet guitar siden 1985 eller sunget for den sags skyld, men i endnu højere grad fordi det har været helt nyt for mig at ‘producere’ i stedet for blot at spille musik. Nu skulle jeg begge dele.

Generelt har det været hensigten, at det ikke blot så vidt muligt skal være spillet, men at det også skal lyde spillet også selv om meget er programmeret: trommerne, store dele af bassen og elementer af keyboard - det er ikke nemt.

Stacks Image 9077

Tak for opmuntrende, kritiske og i visse tilfælde også humoristiske kommentarer og tilråb fra sidelinjen til produktionen af disse syv fortidslevn til Andreas Exner, Bertil Sidenius, Dorte Hagen Jensen, Finn Jespersgaard, Hanne Elkjær, Jan Rosenthal, Knud Riishøjgaard (✝︎), Lisbeth Juel Andersen, Mads Walther-Hansen, Mogens Ulrich og andre som jeg har trættet i processen.

Tak til Karl Petersen Blue Apple Lyddesign for respons og for kompetent og heftig mastering.

Cover : © 2018 Leela Fahlstrøm

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Alt materiale er komponeret, arrangeret, udført og produceret af mig selv.

Mens bas, blæsere, mundharmonika, marimba og xylofon alle er spillet via keyboard-controller og alle trommer er programmeret, er vokal, guitarer og en god del keyboard indspillet traditionelt - alt sammen i Logic Pro X i perioden 2016-2018.

Udgivelsesdato: 17. december 2018

© 1985 Martin Knakkergaard
anachronica#1
℗ 2018 knakkergaard

Stacks Image 9127
Stacks Image 9124