We're On Fire
It’s your identity
And economy
That is driving you insane
Trying to figure out
What it’s all about
In your life

All the holidays
All the flying aways
You’re escaping
And you know, you are wrong
In the night
Wide awake

There’s a lying about
It is crying out loud
We’re on top of it all
And even though it is old
It’s continuously told
On and on

It’s a myth, it’s a lie
It’s designed to deny
All the loss, all the pain
That’s suppressed
All the time
All in vain

All the lie
Cannot hide
We’re on fire
Don’t deny
If you try
You’re a liar
All the growth
And the greed
It’s all demons
Tearing down
Everything
Every wisdom

Writing papers and books
It means nothing but looks
Oh, so keen, and so bright, and
Seeing your spellings in print
Makes you proud and distinct-
ive enlightened

All the speeches and talks,
And the meetings are drugs
That are blurring your sight
But you know, you are wrong
In the night
Wide awake

There’s a lying about
It is crying out loud
We’re on top of it all
And even though it is old
It’s continuously told
On and on

It’s a myth, it’s a lie
it’s designed to deny
All the loss, all the pain
That’s suppressed
All the time
All in vain

All the lie
Cannot hide
We’re on fire
Don’t deny
If you try
You’re a liar
All the growth
And the greed
It’s all demons
Tearing down
Everything
Every wisdom

Stacks Image 9041

We’re on Fire er skrevet i efteråret 2018 og indspillet henover sommeren 2019.

Sangen er lavet ved klaveret, hvor også store dele af teksten blev til. Nummeret afspejler min ærgrelse over, hvordan jeg både privat og i mit akademiske arbejdsliv gang på gang overskred – og fortsat overskrider – grænserne for, hvordan det er oplagt, man bør handle og opføre sig, med den viden og indsigt vi har. For vi tror jo generelt på videnskaberne og deres iagttagelser og prognoser (uanset hvor usikre og iagttagerbundne de er) og det forekommer derfor helt paradoksalt, at vi stort set ikke handler derefter, så snart det opleves ubekvemt og begrænsende – bortset fra de tilfælde, hvor vi er bange for, at det skader vores helbred her og nu, hvis ikke vi gør.

Det er mao. en slags selvrefleksiv sang udsat i et helt uforpligtende, gammeldags og letfordøjeligt stilistisk idiom.

Det er interessant, at Naomi Klein samme år (september 2019), udsendte On Fire.

Musikalsk er sangen et forsøg på at ramme den såkaldte College Pop eller Indie Rock, der var vældig populær i begyndelsen af 1990erne (det gælder også den måde, den er produceret på). Valget forekom passende i forhold til sangens sigte og desuden er det spændende at prøve kræfter med 'fremmede' stilarter – som iagttager.

Vokaler (4)
Yamaha LL6 (3)
The Heritage Custom H-535 Anniversary LE (2)
Fender Stratocaster Custom Body (Mexico) (2)
Celtic Harp (Logic Pro) (1)
Vintage B3 - upper and lower (Logic Pro) (1)
Grand Piano (SampleTank 3) (1)
Stinger Bass (Logic Pro) (1)
Smash Kit 3 trommer - producer-version (Logic Pro) (1)
Håndtromme (1)

Udgivelsesdato: 20. november 2019
© ℗ 2019 knakkergaard

Cover: Hanne Elkjær 2012