Tre sange til tekster fra 'Plaskvåde Gy' af Martin Bohøj


Den planlagte uropførelse af Tre sange til tekster fra 'Plaskvåde Gy' af Martin Bohøj d. 12. november 2022 blev desværre aflyst. Sangene uropføres i stedet i efteråret 2023.

Teksterne er tonesat for den lidt usædvanlige besætning:

Mezzosopran
Klarinet
Firhændigt klaver

Så både med hensyn til tekstvalg som besætning er det en noget anderledes færd end vanligt.
Stacks Image 85

Tegning: Martin Bohøj 1981


Som det fremgår er de tre tekster, ’Dit dig‘, 'På trods af drømmen‘ og ’Ligeglad‘, skrevet af Martin Bohøj (1954-2008). Samlingens fulde titel er ‘Plaskvåde Gy eller drengen der tænkte ting.’ Den blev udgivet i 1981 og består af i alt 30 tekster. Det er min tanke at tonesætte flere tekster fra samlingen senere.
I det hele taget har jeg længe villet arbejde med Bohøjs tekster – – og at det netop sker nu, skyldes bestillingen fra NUT. Martin og jeg havde en del med hinanden at gøre, da vi gik på gymnasiet i 1970erne. Han var et meget kunstnerisk og talentfuldt menneske og fuld af sjove og sære ideer – lidt af en original.

De aktuelle tonesættelser søger at polarisere og udfordre de tre teksters fokusering på identitet og væren. Teksterne er således valgt med henblik på at belyse vinkler på nutidens stærke optagethed af disse tilværelsesaspekter. Endvidere tilstræber kompositionerne især at parafrasere digtenes stærke selvrefleksive elementer, også her som et forsøg på at integrere et prægnant nutidigt træk.