illuminationer


00:00  /  00:00

Optagelserne her er fra uropførelsen i
Tranum Strandgård 26. september 2020.
Den 20. november 2021 fik Illuminationer – seks uakkompagnerede duetter for sopran og tenor endnu en vellykket opførelse ved en NUT koncert i Nørresundby gamle rådhus. Tak til Marianne Heuer og Jens Olav Heckmann for igen at løfte opgaven med stort engagement og overbevisende musikalitet. Og tak til NUT og ikke mindst til NUTs formand, Karl P. for at arrangere og tilretteglægge en koncert, hvor Illuminationer kunne opleves og for nogle genhøres.

Stacks Image 45
Stacks Image 47
Stacks Image 49
Stacks Image 51
Stacks Image 53

Illuminationer (2020)
Martin Knakkergaard (1955)
Marianne Heuer, sopran
Jens Olav Heckmann, tenor
Musikalsk illuminerede digtoplæsninger
NUT-koncert lørdag d. 20. november 2021

Illumination 1 Friskt og frejdigt, men ikke for hurtigt
Her er mit lille æventyrland
(2008)
Helle Nielsen (1952)

Illumination 2 Skælmsk. Drillende
Mariehønens sang
(2019)
Steen Byrdal Christensen (1960)

Illumination 3 Søgende | Let
Springvandet
(2019)
Ellen Schmidt (1952)

Illumination 4 Intenst, Tæt
Sommerdigt
(2020)
Lars Winther (1959)

Illumination 5 Tøvende , let vaklende. Ikke for hurtigt
Forlibt
(2020)
Helle Bengtson (1963)

Illumination 6 Friskt. Mekanisk
Finale.
Refleksion Italo Calvino in memoriam
Martin Knakkergaard
Stacks Image 18
Hvert digt introduceres af en duet, en musikalsk illumination, komponeret med henblik på netop det digt, duetten foregriber.
Duetterne er ikke egentlige tonesættelser af digtene. I nogle tilfælde søger de at illustrere digtets indhold og emne i andre at indfange dets stemning og karakter. I atter andre søger de ind i rum af associationer, som digtene kan give anledning til.
Illuminationer som genre kendes fra middelalderlige skrifter og dækker som begreb over initiale udsmykninger af tekster, som i en eller anden grad repræsenterer og belyser en teksts indhold, jf. illustrationen.
Brugen af illuminationer var udbredt frem til oplysningstiden og det hævdes, at de var en af de almindeligste former for billedkunst i middelalderen.
Der er derimod ikke tale om nogen kendt eller etableret musikalsk form, tværtimod fremstår stykket
Illuminationer som en tværæstetisk nyskabelse, en blandform.
Varighed: 18-22 minutter.