Sailor

Tubal-cain byder op til vals i Sailor, det første nummer, der fremskriver et af mytens elementer til en stereotyp i nutiden. Her træffes en af Tubal-Kains utallige produktive og virkelighedsforandrende selvforestillinger, som den iagttages af fortælleren, publikums enlige repræsentant. Som i flere andre søger tableauet en form for forankring i fortidige elementer, hvilket kan forlene Tubal-Kains virkefelt med et vist nostalgisk og konservativt præg.

Stacks Image 67

Picture yourself on a boat on a river
We’ll all call you sailor and acknowledge your skill
We will salute you and hail your performance
Of value to all and not just to yourself

I’m on a perfect cruise
There’s just no way to lose
I’ve got the lord’s mark in my mind

A perfect cruise
No way to lose
I’ve got the lord’s mark in my mind

But you’re just a writer, someone with a pencil
Producing the words that no-one ever reads
They’ll just skim the headlines and continue their browsing
Until they discover there’s no-one inside
Saylor er skrevet og produceret i marts 2022

Vokal (10)
Pitched Vocals Organ (Logic) (1)
Glockenspiel (Logic) (4)
Fløjte (IK Instruments Miroslav Philharmonics) (1)
Klarinet (IK Instruments Miroslav Philharmonics) (1)
Fagot (IK Instruments Miroslav Philharmonics) (1)
African Marimba (Logic) (1)
Acoustic Guitar (Logic) (1)
Fender Stratocaster Custom Body (3)
Gibson Les Paul Deluxe Goldtop (1)
Mellow Vibe Piano (Logic) (1)
Classic Electric Piano (Logic) (2)
80s Dream Guitar (Logic) (1)
Clouds Sweep (Logic) (1)
Agile Synth Bass (Logic) (1)
SoCal (Logic) (1)

Udgivelsesdato: 21.12.2022
© ℗ 2022 knakkergaard