curriculum vitae


Martin Knakkergaard (1955)
komponist
musiker
musikforsker
leksikograf

Stacks Image 9112
Stacks Image 9089

Ansættelser
Lektor emeritus, Institut for Kommunikation og Psykologi, Musikuddannelsen, Aalborg Universitet 2020-2024
Leder af Obel-professor-musikprogrammet 2012-2019
Lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Musikuddannelsen, Aalborg Universitet 2006–2020
Lektor, Institut for Musik og Musikterapi, Aalborg Universitet 1996–2006
Adjunkt, Institut for Musik og Musikterapi, Aalborg Universitet 1992–1996
Kandidatstipendiat, Institut for Musik og Musikterapi, Aalborg Universitetscenter 1988–1991

Uddannelser
1992 Lic.phil., PhD, Aalborg Universitetscenter
1984 Cand.phil., MSc, Musikvidenskab, Aalborg Universitetscenter
1980 Exam.art., BA, Musikvidenskab, Aalborg Universitetscenter

Sprog
Dansk, Engelsk, Tysk, (Fransk).

PhD-vejledning
2013-2016 Kristian S. Ross Kristensen (Aalborg Universitet): Musical Wormhole: Between the Infinity of the Universe and the Limitations of Computer Game Media.
1999-2002 Jacob Cloos Bojesen (Aalborg Universitet): Computeræstetik – Udvikling af computerartefakter ud fra et musikæstetisk perspektiv.

PhD-bedømmelser

2008 Ingenborg Okkels (Københavns Universitet): Teknologi og musikopfattelse.
2003 Morten Breinbjerg (Århus Universitet): Musikkens Teknologi - Teknologiens Musik.
1999
Steffen Brandorff (Aalborg Universitet): Respons – real time i musikcomputere.

Forskellige medlemskaber
2012-2022 Medlem af vidensgruppen
MaSK, Aalborg Universitet
2009-2016 Medlem af vidensgruppen
InDiMedia, Aalborg Universitet
2009-2016 Medlem af vidensgruppen
MAERKK, Aalborg Universitet
2008- Medlem af det internationale forskernetværk
IASPM
2006- Medlem af det internationale forskernetværk
The Art of Record Production
2005-2009 Medlem af det internationale forskernetværk
Rhythm in the Age of Digital Reproduction

Administration, bevillinger og betroede opgaver
2016- Medredaktør af
Palgrave Studies in Sound
2016- Reviewer for
Seismograf
2016- Reviewer for DMO -
Danish Musicology Online
2015-2019 Studievejleder for Musik
2015-2016 Medlem af
Akademisk Råd ved det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet
2015-2021 Reviewer for The MIT Press:
Leonardo Music Journal
2012-2019 Leder af the
Obel Music Project Grant samfinansieret med Det Obelske Familiefond
2009-2016 Redaktør af det danske musiktidsskrift DMO -
Danish Musicology Online
2009- Reviewer for
MedieKultur
2009-2019 Medlem af redaktionen for
Akademisk Kvarter
2007-2016 Leder af
musikuddannelsen ved Aalborg Universitet
2007-2013 Repræsentant og koordinator for Aalborg Universitets engagement i
Musikkens Hus
2006-2007 Medlem af bestyrelsen for
Fonden Musikkens Hus
2006-2022 Reviewer for Cambridge University Press:
Popular Music Journal
2005-2008 Medlem af
Akademisk Råd ved det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet
2004-2005 Hovedredaktør af
Gads Musikleksikon
2002-2018 Medlem af Forsknings-og Undervisningsministeriets censorkorps for Musikvidenskab
2001-2002 Medlem af Kontaktudvalget for musikundervisning mellem Kulturministeriet og Undervisningsministeriet
2000-2002 Medlem af Undervisningsministeriets tværgående udvalg for kernefaglighed i musikfaget
1998-2001 Medlem af forskningsprojektet
Musik & Medier, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet
1998-2001 Studieleder for AAUs
musikuddannelse
1997-2004 Medlem af AAUs Humanistiske Fakultets AV-udvalg
1997-2003 Hovedredaktør af
Gads Musikleksikon
1997-1998 Medlem af Undervisningsministeriets udvalg for IT i musikfaget
1996-2000 Medlem af projektet
Den Islandske Musik- og Kulturarv - The Icelandic Music and Culture Heritage
1996-2004 Koordinator af musikuddannelsens deltagelse i EU/Socrates-projektet OpenToEurope
1994-1996 Leder og tilrettelægger of Forsknings- og Uddannelsesministeriets efteruddannelseskurser for gymnasielærere i Musik og IT
1992-1994 Medredaktør af
Col Legno
1989-2000 Ansvarlig for den musikteknologiske del af AUCs musikuddannelse